การตัดสินใจปิดโรงงานชั่วคราว ประกอบด้วย บันทึกบัญชี หมวดบัญชีไหน ตัวอย่าง คือ ปิดบัญชี Temporary Shutdown Decisions

การตัดสินใจปิดโรงงานชั่วคราว

การตัดสินใจปิดโรงงานชั่วคราว คือ (Temporary Shutdown Decisions)

การตัดสินใจปิดโรงงานชั่วคราว (Temporary Shutdown Decisions) หมายถึง กิจการควรปิดโรงงานชั่วคราว หากจากรายได้ของกิจการตกตํ่าอย่างมาก หลักเกณฑ์ การตัดสินใจคื กิจการควรปิดโรงงานชั่วคราว ถ้าในบางช่วงเดือนหรือฤดูกาลกิจการไม่สามารถสร้างรายได้มากกว่าต้นทุนผันแปรซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของนักเศรษฐศาสตร์ และหากรายได้ส่วนเกินมากกว่าต้นทุนส่วนเกินกิจการควรดำเนินกิจการต่อไป

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย มกราคม 5, 2022

Scroll to Top