ตราสารหนี้ที่ถือจนครบกำหนด #2 ประกอบด้วย บันทึกบัญชี หมวดบัญชีไหน ตัวอย่าง คือ ปิดบัญชี Held to maturity securities

ตราสารหนี้ที่ถือจนครบกำหนด

ตราสารหนี้ที่ถือจนครบกำหนด คือ (Held to maturity securities)

ตราสารหนี้ที่ถือจนครบกำหนด (Held to maturity securities) หมายถึง เงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ที่กิจการถือไว้จนครบกกำหนดไถ่ถอนและได้ดอกเบี้ยเป็นผลตอบแทนจากการลงทุน

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย มกราคม 5, 2022

Scroll to Top