ลักษณะของผลิตภัณฑ์ร่วม

[Total: 150 Average: 5]

++++ ลักษณะของผลิตภัณฑ์ร่วม ++++


บทความแนะนำ : -------------------------

1. จะต้องเป็นผลผลิตที่ได้รับจากกระบวนการผลิตเดียวกัน มีการใช้ทรัพยากรการผลิตร่วมกัน

2. สัดส่วนที่ได้รับของผลผลิตแต่ละชนิด ในการผลิตแต่ละงวด แต่ละครั้ง ค่อนข้างคงที่

3. ผลผลิตที่ได้รับมีมูลค่าใกล้เคียงกัน

4. ผลผลิตที่ได้รับเป็นไปตามเป้าหมายที่กิจการคาดการณ์ไว้


ลักษณะของผลิตภัณฑ์ร่วม
 
โทร.081-931-8341