รายได้ส่วนเพิ่ม คือ ( Incremental Revenue )

[Total: 314 Average: 5]

รายได้ส่วนเพิ่ม (Incremental Revenue) คือ รายได้หรือรายรับที่เพิ่มขึ้น หลังจากที่กิจการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตปกติของกิจการ

รายได้ส่วนเพิ่ม คือ ( Incremental Revenue )
 
โทร.081-931-8341
 
Author avatar
pangpond