วิธีดูบิล

[Total: 13 Average: 5]

วิธีดูบิล ถึงจะรู้ว่าเป็นเจ้าหนี้การค้า-ลูกหนี้การค้า wanwan024


ตอบ: ดูจากหัวบิลก็ไดคะ ถ้าหัวบิลชื่อคนอื่นออก แสดงว่าเป็นเจ้าหนี้การค้า wanwan036

วิธีดูบิล