การบันทึกค่าใช้จ่ายที่ไม่มีบิล ทำอย่างไรค่ะ

[Total: 40 Average: 5]

wanwan001 การบันทึกค่าใช้จ่ายที่ไม่มีบิล ทำอย่างไรค่ะ wanwan018


ตอบ: ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายของกิจการเกิดขึ้น แต่ไม่มีเอกสารอะไรเลย ต้องมีเอกสารการรับ-จ่ายเงินของค่าใช้จ่าย โดยมีผู้อำนจาของกิจการรับรองค่ะ

การบันทึกค่าใช้จ่ายที่ไม่มีบิล ทำอย่างไรค่ะ