สัญญาการเช่ารถระบุว่าไม่รวมภาษีต่าง ๆ

[Total: 41 Average: 5]

สัญญาการเช่ารถระบุว่าไม่รวมภาษีต่าง ๆ หมายถึงภาษีอะไรบ้าง wanwan037


ตอบ: ภาษีป้าย ภาษีสรรพสามิต ภาษีขนส่ง เป็นต้นค่ะ wanwan012

สัญญาการเช่ารถระบุว่าไม่รวมภาษีต่าง ๆ