แบตตารี่ บันทึกเป็นทรัพย์สินหรือค่าใช้จ่าย

[Total: 10 Average: 5]

แบตตารี่ บันทึกเป็นทรัพย์สินหรือค่าใช้จ่ายของกิจการตอบ: แบตเตอรี่ ถือเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการค่ะ wanwan012 wanwan029

แบตตารี่ บันทึกเป็นทรัพย์สินหรือค่าใช้จ่าย