ต้นทุนส่วนเพิ่ม คือ ( Incremental Cost )

[Total: 698 Average: 5]

ต้นทุนส่วนเพิ่ม (Incremental Cost) หมายถึง ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไปหลังจากที่ผู้ผลิตตัดสินใจเปลี่ยนแปลงการผลิต เช่น จำนวนแรงงาน เป็นต้น


บทความแนะนำ : -------------------------

ต้นทุนส่วนเพิ่ม คือ ( Incremental Cost )
 
โทร.081-931-8341