ภงด 3 คือ ( PND 3 )

[Total: 32 Average: 5]

ภงด 3 คือ เงินภาษีที่หักจาก ค่าบริการ ค่าจ้าง ที่จ่ายให้กับบุคคลธรรมดา หรือ เรียกว่า ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ภ.ง.ด 3 ถือเป็นเครื่องมือการจัดเก็บภาษีอีกประเภทที่รัฐบาลออกแบบเพื่อต้องการรับรู้รายได้ของผู้รับจ้างว่าได้รับมาเท่าไร หากผู้รับจ่างแสดงรายได้ไม่ตรวจตามความเป็นจริง กรมสรรพากรก็สามารถตรวจสอบยืนยันยอดกับผู้จ่ายได้ว่า มีการจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเท่าไร โดยการตรวจสอบจากการเก็บภาษี จาก ภ.ง.ด.3

ภงด 3 คือ
ภงด 3 คือ

ผู้ที่มีหน้าที่หักภาษี ต้อง!!เป็นนิติบุคคลที่อยู่ในระบบภาษีมูลเพิ่ม (จด VAT) ที่จ่ายให้กับบุคคลธรรมดา เมื่อต้องจัดทำแบบ ภ.ง.ด.3 เพื่อยื่นให้กรมสรรพากรทุกๆ เดือน

เวลาในยื่นแบบ ต้องยื่นภายใน 7 วันของเดือนถัดไป ตัวอย่าง เช่น

บริษัท ก ว่านาย A และจ่ายเงินให้นาย A เดือน มกราคม พ.ศ.2562 ดังนั้น บริษัท ก มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย นาย A เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 และต้องนำเงินที่หักในเดือน มกราคม พ.ศ.2562 นำส่งกรมสรรพากร โดนการยื่นแบบ ภ.ง.ด.3 ในเดือน กุมภาพันธ์ เป็นต้น

มีข้อสงสัย เพิ่มเติม ติดต่อสอบถาม ค่าบริการรับทำบัญชี” ได้ทาง Line ID @E200 หรือ โทร. 081-931-8341 ทางเรามีทีมงานมืออาชีพ ที่พร้อมจัดการปัญหา ไว้คอยให้บริการ

ใส่ความเห็น