แบบฟอร์ม งบต้นทุนการผลิต ภาษาอังกฤษ

[Total: 1111 Average: 5]
MONEY CO.,LTD
Manufacturing Cost Statement
As Of December 31,2019
Direct Material:  Bath
Beginning of raw materials     432,000.00
Plus Purchasr raw materials    526,000.00
       Freight    150,000.00     676,000.00
Minus Return and discount      30,000.00
         Discount      20,000.00       50,000.00
Raw materials for sale   1,058,000.00
Minus End of raw materials     245,000.00        813,000.00
Direct Labor:        515,000.00
Overhead:
Indirect Labor       10,000.00
Indirect Material       15,000.00
Repair and maintenance       25,000.00
Other production expenses     425,000.00        475,000.00
Cost of production     1,803,000.00
Plus Beginning of work in process        100,000.00
    1,903,000.00
Minus End of work in process        214,000.00
Cost of finished goods     1,698,000.00
งบต้นทุนการผลิตอังกฤษ

งบต้นทุนการผลิตอังกฤษ

 
โทร.081-931-8341
 
Author avatar
cherrena

Post a comment