รายได้จากการขายสด คือ (Revenue from live sales)

[Total: 24 Average: 5]

รายได้จากการขายสด หมายถึง การขายสินค้าและรับเงินสดทันที่

ตัวอย่างการบันทึกบัญชี รายได้จากการขายสด

1.เมื่อกิจการขายสินค้าและรับเงินสดทันที

รายได้จากการขายสด คือ (Revenue from live sales)

ใส่ความเห็น