รายได้รับล่วงหน้า คือ (Unearned Income)

[Total: 14 Average: 5]

รายได้รับล่วงหน้า หมายถึง เงินที่กิจการรับมาทั้งจำนวน หรือบางส่วน แต่กิจการยังไม่ได้สินค้า หรือให้บริการแก่ลูกค้าจนครบเสร็จสมบูรณ์ แต่ต้องทำการรับรู้จำนวนเงินที่กิจการได้รับมา จึงต้องเกิดชื่อบัญชี “รายได้รับล่วงหน้า”

ตัวอย่างการบันทึกบัญชี รายได้รับล่วงหน้า

1.เมื่อกิจการได้รับเงินมาเต็มจำนวนของมูลค่าการให้บริการ คือ 50,000 บาท แต่กิจการยังไม่ได้ให้บริการ2.เมื่อกิจการให้บริการแล้วเสร็จ 25% ของ มูลค่าเต็ม3.เมื่อกิจการให้บริการครบจนเต็มจำนวน 50,000 บาท

บทความแนะนำ

เปิดโรงงานขนาดเล็ก
ค่าใช้จ่ายอื่น (Other Expense)
ลืมนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ตีราคาตามหลักเข้าก่อน – ออกก่อน (First-in , First-Out)
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของหน่วยราชการ
ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Withholding Tax)
รายได้จากการขายเชื่อ คือ (Revenue from sales believe)
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค้างจ่าย ภ.ง.ด.1 คือ (Withholding tax payable)
กำไร/ขาดทุนก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้ (Profit(Loss)before Interest and Income Tax Expense)
โสหุ้ยการผลิต คือ (Production overhead)
อยากเปิด สำนักงานบัญชี ทํา บัญชี บริษัท เอง หา ลูกค้า อย่างไร ยาก ไหม
สูตรหา กำไรสะสมปลายปี วิธีคำนวณหา กำไรสะสมปลายปี
เจ้าหนี้เงินกู้ยืมธนาคาร อยู่หมวดไหน
วิธีคำนวณผลตอบแทนจากกองทุนรวม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *