ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร

ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร คือ ( Bank Statement )

ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร คือ ( Bank Statement )

ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement) หมายถึง รายงานจากธนาคารที่ส่งมาให้กิจการเพื่อเป็นหลักฐาน (โดยส่วนมากเป็นรายการบัญชีกระแสเงินสด) โดยเมื่อกิจการได้รับใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคารจะต้องนำมาเปรียบเทียบกับบัญชีเงินสดของกิจการ

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร
ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร

แก้ไขครั้งสุดท้าย กันยายน 15, 2021

Scroll to Top