อยากจดทะเบียนบริษัท 5 ค่าใช้จ่าย (เช่น) ที่ตั้ง พนักงาน จ้างทำบัญชี สอบบัญชี ต้องเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้าง

อยากจดทะเบียนบริษัท

การจอยากจดทะเบียนบริษัทดทะเบียนบริษัท เป็นหนึ่งในสิ่งที่ควรทำในการเริ่มทำธุรกิจที่ต้องการความน่าเชื่อถือมากขึ้นในสายตาของลูกค้า และยิ่งบริษัทมีอายุนาน ๆ ยิ่งมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น วันนี้เรามาดูกันว่าจะจดทะเบียนบริษัทจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง

ค่าวัสดุสิ้นเปลืองของสำนักงานค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนบริษัท มีอะไรบ้าง ต้องเตรียมตัวอย่างไร ราคาเท่าไร ?

ค่าใช้จ่ายในขณะจดทะเบียนบริษัทเป็นสิ่งแรก ๆ ที่ต้องเตรียมไว้ โดยค่าใช้จ่ายที่มี มีดังนี้
ค่าจดทะเบียนบริษัท ประมาณ 10,000 – 15,000 บาท
ค่าเช่าสำนักงาน
ค่าจ้างพนักงานประจำค่าทำบัญชี
ค่าสอบัญชี
ค่าวัสดุสิ้นเปลืองของสำนักงาน เป็นต้น
ในส่วนของเงินลงทุนอื่น ๆ
เตรียมเงินสดเอาไว้หมุนเวียนเป็นค่าใช้จ่าย
ค่าที่ปรึกษาในการดำเนินกิจการ
ค่าโซหุ้ยที่จำเป็นต้องจ่ายในการดำเนินกิจการ เป็นต้น

เตรียมความรู้ในการทำบริษัท ?

การเปิดบริษัทไม่ใช่เรื่องยาก เพียงคุณเตรียมเงินและเอกสารต่าง ๆ ให้พร้อมก็สามารถเปิดได้ แต่การทำให้บริษัทนั้นอยู่ได้ยืนยาว ไม่ล่มง่าย ๆ ต้องมีความรู้มาประกอบหลายอย่าง ไม่ว่าจะความรู้ในเรื่องของการดำเนินงานธุรกิจของบริษัท ความรู้ทางภาษี ความรู้ทางบัญชี และความรู้ในด้านอื่น ๆ ที่จำเป็น หากเรียมเอาไว้พร้อมบริษัทของคุณก็จะเจริญเติบโตอยู่ได้และไม่ล้มง่าย ๆ

เตรียมพร้อมในด้านของลูกค้า ?

การมีบริษัทจะอยู่ไม่ได้เลยถ้าขาดลูกค้า เมื่อลูกค้ามาใช้บริการธุรกิจของเราสิ่งที่ต้องเตรียมให้พร้อมคือเอกสารที่ลูกค้าต้องการในการใช้บริการบริษัทจำพวก ใบกำกับภาษี การออกใบเสร็จในนามบริษัท สิ่งเหล่านี้ล้วนสร้างความน่าเชื่อถือมากขึ้น

เตรียมตัวในเรื่องของภาษี ?

บริษัทหรือนิติบุคคล การเสียภาษีจะต่างจากตอนเป็นบุคคลธรรมดา ดังนั้นก่อนจะทำการจดบริษัทควรจะต้องประเมินให้ดีว่ารายได้คุ้มไหมที่จะจดทะเบียนบริษัทขึ้นมาโดยศึกษาตัวเลขเทียบกันระหว่างภาษีบุคคลธรรมดากับภาษีนิติบุคคล อีกทั้งเอกสารค่าใช้จ่ายต่าง ๆ การทำบัญชีบริษัทเปิดใหม่จำเป็นต้องเก็บบลายละเอียดให้ครบ และรักษาเอกสารให้ดี และทำเป็นรายลักษณ์อักษรให้มากขึ้นเพราะค่าใช้จ่ายจะถูกนำมาหักรายได้ แล้วเหลือเท่าไหร่จึงนำมาใช้คำนวณภาษี แต่หากหักลบแล้วขาดทุนก็จะไม่ต้องจ่าย

สรุปแล้วการจัดตั้งบริษัทจะต้องเตรียมความพร้อมหลายอย่าง ซึ่งต่างจากตอนทำงานแบบบุคคลธรรมดามาก โดยเฉพาะเรื่องของค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ค่อนข้างสูง ดังนั้นควรคำนึงและคำนวณเรื่องของค่าใช้จ่ายให้ดี และควรรู้ตัวเสมอว่าการตั้งบริษัทนั้นมีหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องทำตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษี เรื่องของประกันสังคม และอื่น ๆ อีกมากมาย นอกจากนี้การยกเลิกบริษัทนั้นยากกว่าตอนจดจัดตั้งเพราะมีหลายเรื่องต้องทำ ดังนั้นก่อนจะจัดตั้งบริษัทจึงควรคิดให้รอบคอบที่สุด

สนใจบริการ บริการ ปังปอน >>> รับจดทะเบียนจัดตั้ง

 
โทร.081-931-8341

Leave a Comment

Scroll to Top