ประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคล (คือ) Estimate corporate income tax

ประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคล อยู่หมวดไหน ในงบอะไร และการบันทึกบัญชี

ประมาณการภาษีนิติบุคค อยู่ในหมวดสินทรัพย์ และอยู่ในงบดุล

วิธีบันทึกบัญชี

Dr ประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคล
Cr เจ้าหนี้สรรพากรทรัพย์ อยู่ในงบดุล

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

 
โทร.081-931-8341

Leave a Comment

Exit mobile version