เบอร์โทร ประกันสังคม สาขาบางบัวทอง เบอร์ประกันสังคมนนทบุรี บางบัวทอง ว่างงาน ตรวจสอบสิทธิประกันสังคมนนทบุรี

สํานักงานประกันสังคม บางบัวทอง
สํานักงานประกันสังคม บางบัวทอง

ถาม-ตอบ รีวิวจากผู้ใช้บริการสํานักงานประกันสังคมบางบัวทอง

แม้ว่าจะมีช่องทางการติดต่อไปที่สำนักงานประกันสังคมได้ในหลากหลายช่องทาง แต่ผู้ใช้งานซึ่งเป็นผู้ประกันตนหรือคนที่ต้องการติดต่อสำนักงานประกันสังคมบางบัวทองก็มีข้อคิดเห็นกันมาด้วยกันมาก และแม้ว่าจะไม่มีช่องทางส่งความเห็นโดยตรงของสำนักงานประกันสังคมบางบัวทองเช่นเฟสบุ๊ค หรือโซเชียลมีเดียต่าง ๆ แต่ก็มีโลก Pantip ที่ผู้ใช้บริการสำนักงานประกันสังคมบางบัวทองมาแสดงความคิดเห็นกันมากมาย ทั้งนี้หวังว่าข้อความหรือข้อมูลที่หยิบบกขึ้นมาบางส่วนนี้จะสามารถเป็นประโยชน์ได้ไม่มากก็น้อย เพื่อช่วยให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการต่อไปได้ในอนาคต

รายละเอียดข้อมูลที่ตั้งสำนักงาน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี สาขาบางบัวทอง (โดยตรง) ?

222-222/1-2 ชั้น 7 อาคารเวสต์อินคอมเพล็กซ์ ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
โทรศัพท์ 0-2634-0180
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 09.00-17:00

สำนักงานประกันสังคมส่วนกลาง ติดต่อ อย่างไร ?

โทรศัพท์ (สายด่วน) 1506
อีเมล info@sso1506.com
เว็บไซต์ https://www.sso.go.th

สำนักงานประกันสังคม จังหวัดนนทบุรี ติดต่อ อย่างไร ?

ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ส่วนกลาง 02-550-5104 (ต่อ 7), 02-580-2982, 02-591-0140, 02-591-0937
โทรศัพท์ติดต่อฝ่ายประโยชน์ทดแทน 02-926-7599
โทรศัพท์ติดต่อฝ่ายอำนวยการ 02-950-9748
โทรศัพท์ติดต่อฝ่ายการเงินและบัญชี 02-580-8300
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 08.30-16:30

อยากแสดงความคิดเห็นเพื่อประเมินความพึงพอใจได้ที่ไหน ?

สำนักงานประกันสังคมบางบัวทองจะใช้เว็บไซด์ของสำนึกงานประกันสังคมส่วนกลางเป็นหลักผู้ที่ต้องการทำแบบสำรวจออนไลน์สามารถเข้าไปเลือกส่วนจังหวัดนนทบุรีจากนั้นเลือกแบบสำรวจออนไลน์ จะพบเมนูดังนี้
การสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซด์
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน (Online Poll)

กระแสตอบรับขึ้นชื่อเรื่องโทรติดยากจริงไหม?

ผู้ใช้บริการสำนักงานประกันสังคมมักจะโทรไม่ติด ดังนั้นถ้ารีบไม่ควรโทรศัพท์ส่วนกลางไปเพื่อติดต่อเด็ดขาด อาจจะติดแต่ก็เป็นส่วนน้อย ดังนั้น ข้อแนะนำข้อเสนอแนะคือ หากเป็นเรื่องเอกสารที่เรื่องที่ต้องการทราบเฉพาะเกี่ยวข้องกับข้อมูลทางกฎหมายสามารถติดต่อส่วนกลางได้เลย

ก็จะติดต่อได้ง่ายกว่า หรือหากจำเป็นต้องติดต่อภายในสำนักงานประกันสังคมบางบัวทอง ก็จะต้องกดเบอร์โทรศัพท์ภายในโดยตรงเข้าไปที่แผนหจะทำให้ผู้ที่มาติดต่อเข้าถึงได้เร็วและง่ายมากขึ้น รายละเอียดดูได้จากข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ที่แนบมาด้านล่างได้เลย

ส่วนนี้จึงถูกร้องเรียนให้มีการปรับปรุงการบริการโดยด่วน ทั้งนี้อีกข้อเสนอแนะหากต้องการติดต่อสำนักงานประกันสังคมบางบัวทองกับเจ้าหน้าที่โดยตรงสามารถติดต่อ สปส.นนทบุรีหรือ สปส.สาขาบางบัวทองเพื่อให้เจ้าหน้ารับเรื่องประสานงานและช่วยติดต่อกลับได้ แต่ทั้งนี้ตัวเลือกนี้ก็เป็นเพียงการเสนอแนะเท่านั้น

ประกันสังคมบางบัวทอง
ประกันสังคมบางบัวทอง

เรื่องควรรู้หลักการปฏิบัติและหน้าที่ของนายจ้าง-ลูกจ้าง (สำนักงานประกันสังคมบางบัวทอง)

เมื่อไรที่นายจ้างควรส่งตัวลูกจ้างเข้ารับการรักษาพยาบาล? และลูกจ้างเมื่อเจ็บป่วยจากการทำงานควรทำอย่างไร? เป็นคำถามที่ใครหลายคนอดสงสัยไม่ได้ และเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้รู้ คนที่รู้จึงไม่ควรเป็นคนฝ่าบ HR หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคลเท่านั้น เพื่อให้ทั้งลูกจ้างและนายจ้างได้รู้สิทธิประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย และสามารถเตรียมตัว และปฏิบัติตนเองได้ถูกต้อง

         วิธีการดูแลลูกจ้างเมื่อประสบเหตุจากการทำงาน (หน้าที่ของนายจ้าง)

 1. นายจ้างจะต้องมีการตรวจสอบทันทีโดยเร็วเพื่อให้แน่ใจว่าลูกจ้างประสบเหตุ ประสบอันตรายจาการทำงาน เจ็บป่วยจากการทำงานจริงหรือไม่
 2. นายจ้างกรอกข้อมูลแบบฟอร์มส่งตัวลูกจ้างเข้ารักษาพยาบาล (กท.44) และให้ลูกจ้างนำไปยื่นที่โรงพยาบาลที่เข้ารับการรักษา (ตามที่เคยตกลงไว้ของตนเอง)
 3. นายจ้างส่งสำเนา กท.44 มายังสำนักงานประกันสังคมบางบัวทอง หรือเป็นสำนักงานประจำจังหวัดของตน

          วิธีการปฏิบัติตนของลูกจ้างเมื่อประสบเหตุจากการทำงาน (หน้าที่ของลูกจ้าง)

 1. ลูกจ้างที่ประสบเหตุ ประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยจากการทำงานจะต้องแจ้งนายจ้างทันที แม้ว่าจะเป็นแค่เรื่องเล็กน้อยก็ตาม
 2. ลูกจ้างต้องตรวจเช็คความถูกต้องของเอกสารที่นายจ้างให้เซ็นยินยอม ก่อนการลงลายมือชื่อจริงของตนเองในส่วนของลูกจ้าง (กท.16)
 3. หากลูกจ้างมีการชำระเงินไว้ก่อนแล้ว จะต้องรีบนำใบเสร็จมาเบิกเงินทดแทนคืนจากสำนึกงานประกันสังคมบางบัวทอง หรือที่สำนึกงานประจำจังหวัดแล้วแต่กรณี
 4. หากเป็นกรณีลูกจ้างมีอาการเจ็บป่วยขึ้นภายหลังการสิ้นสภาพลูกจ้าง จะต้องยื่นคำร้อง กท.16 ภายใน 2 ปี โดยจะนับตั้งแต่วันแรกที่ทราบการเจ็บป่วยของตนเอง
 5. หากต้องมีการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย ต้องทำเรื่องติดต่อสมัครเข้ารับการฟื้นฟูได้ที่ “ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน” หรือที่ “สสำนักงานกองทุนเงินทดแทน” หรือแจ้งมาที่สำนักงานประกันสังคมบางบัวทองหรือของจังหวัดแล้วแต่กรณี

ดังนั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่การเตรียมตัวเพื่อรับมือกับสถานการณ์จึงเป็นเรื่องที่ควรทำอย่างยิ่ง หากลูกจ้างก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไร นายจ้างก็ไม่ได้ติดตามเรื่องดังกล่าว ก็เรียกได้ว่าเสียสิทธิกันไปเปล่า ๆ โดยที่ไม่เกิดประโยชน์ทดแทนอะไรกันเลยนั้นเอง

รายละเอียดข้อมูลที่ตั้งสำนักงาน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี สาขาบางบัวทอง (โดยตรง)

 • 222-222/1-2 ชั้น 7 อาคารเวสต์อินคอมเพล็กซ์ ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
 • โทรศัพท์ 0-2634-0180
 • เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 09.00-17:00

สำนักงานประกันสังคม จังหวัดนนทบุรี

 • ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
 • โทรศัพท์ส่วนกลาง 02-550-5104 (ต่อ 7), 02-580-2982, 02-591-0140, 02-591-0937
 • โทรศัพท์ติดต่อฝ่ายประโยชน์ทดแทน 02-926-7599
 • โทรศัพท์ติดต่อฝ่ายอำนวยการ 02-950-9748
 • โทรศัพท์ติดต่อฝ่ายการเงินและบัญชี 02-580-8300
 • เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 08.30-16:30

สำนักงานประกันสังคมส่วนกลาง

 • โทรศัพท์ (สายด่วน) 1506
 • อีเมล info@sso1506.com
 • เว็บไซต์ https://www.sso.go.th

Leave a Comment

Scroll to Top