ราคาทุนถัวเฉลี่ยของราคาสินค้าทั้งสิ้น ประกอบด้วย บันทึกบัญชี หมวดบัญชีไหน ตัวอย่าง คือ ปิดบัญชี Weighted Average

ราคาทุนถัวเฉลี่ยของราคาสินค้าทั้งสิ้

ราคาทุนถัวเฉลี่ยของราคาสินค้าทั้งสิ้น คือ (Weighted Average)

ราคาทุนถัวเฉลี่ยของราคาสินค้าทั้งสิ้น (Weighted Average) หมายถึงการตีราคาสินค้าโดยการเฉลี่ยราคาทุนที่กิจการซื้อมาทั้งหมดรวมสินค้าคงเหลือต้นปี โดยราคาถัวเฉลี่ยต่อหน่วยคำนวณได้จากการนำราคาต่อหน่วยที่ซื้อแต่ละครั้ง บวก ราคาทุนต่อหน่วย สินค้าคงเหลือต้นปี  หาร  ด้วยจำนวนครั้งที่ซื้อมา บวก  1  (1  คือจำนวนครั้งสินค้าคงเหลือต้นปี)

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย มกราคม 5, 2022

Scroll to Top