การใช้หน่วยเงินตราในการบัญชี #2 ประกอบด้วย บันทึกบัญชี หมวดบัญชีไหน ตัวอย่าง คือ ปิดบัญชี The Monetary unit

การใช้หน่วยเงินตราในการบัญชี

การใช้หน่วยเงินตราในการบัญชี คือ (The Monetary unit)

การใช้หน่วยเงินตราในการบัญชี (The Monetary unit) หมายถึงหลักการในการบันทึกรายการทางบัญชี โดยต้องใช้หน่วยเงินตราที่เป็นสากลและได้รับการยอมรับ เช่น บาท ดอลลาร์ เป็นต้น และถือว่าจำนวนที่บันทึกลงไปแต่ละหน่วยจะมีค่าคงที่ แม้ค่าของเงินจะเปลี่ยนแปลงขึ้นลงก็ตาม

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย มกราคม 5, 2022

Scroll to Top