การ เปรียบเทียบ ค่าใช้จ่าย กับ รายได้ #2 ประกอบด้วย บันทึกบัญชี หมวดบัญชีไหน ตัวอย่าง คือ ปิดบัญชี The Matching Principl

การ เปรียบเทียบ ค่าใช้จ่าย กับ รายได้

การ เปรียบเทียบ ค่าใช้จ่าย กับ รายได้ คือ ( The Matching Principl )

การเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายกับรายได้ (The Matching Principle) เป็นหลักการโดยทั่วไปสำหรับวัดผลความสำเร็จของกิจการ โดยผลตอบแทนจากการประกอบกิจการโดยปกติอันเนื่องมาจากการจำหน่ายสินค้าหรือให้บริการรวมถึงการลงทุนในสินทรัพย์ ต้องมากกว่าสินทรัยพ์ที่ลดลงหรือหนี้สินของกิจการที่เกิดจากการดำเนินงานปกติ เช่นการจัดหาสินค้าและค่าใช้จ่ายต่างๆเพื่อการจำหน่ายสินค้าและบริการ กิจการจึงจะสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย มกราคม 5, 2022

Scroll to Top