ไม่ หัก ภาษี ณ ที่ จ่าย

ไปจ้างคนอื่นต่อ เขาไม่ยอมให้หัก ณ ที่จ่าย แต่พอผมส่งงานกับถูกหัก

ผมประกอบอาชีพรับจ้างทำของ มีบางงานต้องไปว่าจ้างคนอ …

ไปจ้างคนอื่นต่อ เขาไม่ยอมให้หัก ณ ที่จ่าย แต่พอผมส่งงานกับถูกหัก Read More »

Scroll to Top