เงินได้พึงประเมิน 8 ประเภท หักค่าใช้จ่าย

รับเหมางานในนามบุคคลธรรมดา แต่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นในการเดินทาง สามารถหักค่าใช้จ่ายได้มั้ยคะ

รับเหมางานในนามบุคคลธรรมดา แต่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น …

รับเหมางานในนามบุคคลธรรมดา แต่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นในการเดินทาง สามารถหักค่าใช้จ่ายได้มั้ยคะ Read More »

Scroll to Top