งบทดลองไม่ดุล ต้องทำอย่างไรคะ ในกรณีที่งบการเงิน กับ ภ.ง.ด. 50 ไม่ตรงกัน ต้องทำอย่างไร