วางแผนภาษีต้องทำอย่างไร สอบถามเรื่องการวางแผนภาษีค่ะ ถ้ารายได้ ประมาณ 20 ล้านบาท

วางแผนภาษีต้องทำอย่างไร