รายงานผู้สอบบัญชีแบบมีเงื่อนไข ปี 2561

งบการเงินที่ผู้สอบบัญชีแสดงหน้ารายงานการสอบบัญชีเป็นแบบไม่แสดงความเห็น ถือว่างบการเงินนั้นไม่ถูกต้องใช่หรือไม่ ? …

งบการเงินที่ผู้สอบบัญชีแสดงหน้ารายงานการสอบบัญชีเป …

งบการเงินที่ผู้สอบบัญชีแสดงหน้ารายงานการสอบบัญชีเป็นแบบไม่แสดงความเห็น ถือว่างบการเงินนั้นไม่ถูกต้องใช่หรือไม่ ? … Read More »

Scroll to Top