รายการค่าใช้จ่ายบริษัท

การตรวจสอบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการบันทึกรายจ่ายทางภาษีอากร ( ตอนที่ 5 )

การตรวจสอบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการบันทึกรายจ่ายทา …

การตรวจสอบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการบันทึกรายจ่ายทางภาษีอากร ( ตอนที่ 5 ) Read More »

ผมจะทำยังไงดี เพื่อที่จะนำเอาค่าใช้จ่ายในการทำร้าน มาเป็นรายจ่ายของร้าน

ผมจะทำยังไงดี เพื่อที่จะนำเอาค่าใช้จ่ายในการทำร้าน …

ผมจะทำยังไงดี เพื่อที่จะนำเอาค่าใช้จ่ายในการทำร้าน มาเป็นรายจ่ายของร้าน Read More »

ค่าใช้จ่ายนี้ถือเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่อย่างไรครับ

ค่าใช้จ่ายนี้ถือเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่อย่างไรครั …

ค่าใช้จ่ายนี้ถือเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่อย่างไรครับ Read More »

จะเช่ากิจการโรงแรในนามกรรมการหรือจะเช่าในนามบริษัท

จะเช่ากิจการโรงแรในนามกรรมการหรือจะเช่าในนามบริษัท …

จะเช่ากิจการโรงแรในนามกรรมการหรือจะเช่าในนามบริษัท Read More »

การนำมาลงเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทกรณีนำรถบริษัทไปล้าง

การนำมาลงเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทกรณีนำรถบริษัทไปล้ …

การนำมาลงเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทกรณีนำรถบริษัทไปล้าง Read More »

Scroll to Top