ภาษีขายรอนำส่ง คือ ( Suspense Input Tax )

ภาษีขายรอนำส่ง หมายถึง ภาษีที่ยังไม่ต้องนำส่งให้กร …

ภาษีขายรอนำส่ง คือ ( Suspense Input Tax ) Read More »