มาตรฐานการบัญชี สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 2560

ไม่ทราบว่าโทรทัศน์ที่ได้แถมจะต้องรับรู้เป็นรายได้หรือสินทรัพย์

อยากทราบว่าเวลาที่บริษัทซื้อของตามจำนวนที่ผู้ขายกำ …

ไม่ทราบว่าโทรทัศน์ที่ได้แถมจะต้องรับรู้เป็นรายได้หรือสินทรัพย์ Read More »

Scroll to Top