ถ้าเราใช้บริการรถตู้จากบุคคลธรรมดา แต่เขาไม่ยอมให้หักภาษี ณ ที่จ่าย

ถ้าเราใช้บริการรถตู้จากบุคคลธรรมดา แต่เขาไม่ยอมให้ …

ถ้าเราใช้บริการรถตู้จากบุคคลธรรมดา แต่เขาไม่ยอมให้หักภาษี ณ ที่จ่าย Read More »