ไม่ได้บันทึกรายได้ปีก่อน

ไม่ได้บันทึกรายได้ปีก่อน