ขายน้ำแข็งต้องเปิดใบกำกับภาษีไหม

ขายน้ำแข็งต้องเปิดใบกำกับภาษีไหม