ตัวเลขทางบัญชีมีความสำคัญมากกว่าที่ตาเห็น

ตัวเลขทางบัญชีมีความสำคัญมากกว่าที่ตาเห็น