ค่านายหน้าจ่ายบุคคลธรรมดาหัก 3% ผิดมั้ย

ค่านายหน้าจ่ายบุคคลธรรมดาหัก 3% ผิดมั้ย