รับคืนสินค้าและราคาที่ลดได้ คือ (Sale Returned and Allowed Journal)