หน้าที่ของบริษัทรับทำบัญชีจริงๆ แล้วทำอะไรให้บ้าง

หน้าที่ของบริษัทรับทำบัญชีจริงๆ แล้วทำอะไรให้บ้าง