ออกใบทะเบียนพาณิชย์ให้กับบุคคลธรรมดา ในกรณีที่จะนำไประกอบการขนส่ง

อยากทราบว่า อบต.สามารถออกใบทะเบียนพาณิชย์ ให้กับบุ …

ออกใบทะเบียนพาณิชย์ให้กับบุคคลธรรมดา ในกรณีที่จะนำไประกอบการขนส่ง Read More »