การยื่นคำขอจดทะเบียน ผู้ขอจดทะเบียนสามารถยื่นจดทะเบียนในวันแรกที่เปิดทำการตามปกติได้หรือไม่

การยื่นคำขอจดทะเบียน