ตีราคาตามราคาที่ซื้อจริงแต่ละครั้ง #2 ประกอบด้วย บันทึกบัญชี หมวดบัญชีไหน ตัวอย่าง คือ ปิดบัญชี Specific Identification

ตีราคาตามราคาที่ซื้อจริงแต่ละครั้ง

ตีราคาตามราคาที่ซื้อจริงแต่ละครั้ง คือ (Specific Identification)

ตีราคาตามราคาที่ซื้อจริงแต่ละครั้ง (Specific Identification) หมายถึง การตีราคาสินค้าคงเหลือตามวิธีนี้   จะใช้กับกิจการที่จำหน่ายสินค้าที่มีลักษณะเป็นของชิ้นใหญ่   เช่น   รถยนต์   เรือยนต์   โดยจะต้องทราบว่าสินค้าที่เหลืออยู่นั้น   เหลือมาจากการซื้อในครั้งใดบ้าง

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย มกราคม 5, 2022

Scroll to Top