ระบบช่วงการผลิตแบบเรียงลำดับ #2 ประกอบด้วย บันทึกบัญชี หมวดบัญชีไหน ตัวอย่าง คือ ปิดบัญชี Sequential Processing

8

ระบบช่วงการผลิตแบบเรียงลำดับ

ระบบช่วงการผลิตแบบเรียงลำดับ คือ (Sequential Processing)

ระบบช่วงการผลิตแบบเรียงลำดับ (Sequential Processing) หมายถึงกระบวนการผลิตทั้งหมดที่ผ่านแผนกการผลิตหรือช่วงการผลิตต่างๆเรียงตามลำดับต้นทุนการผลิตจากแผนกหนึ่งจากนั้นเมื่อผลิตภัณฑ์สำเร็จจึงทำการโอนต้นทุนไปอีกแผนกหนึ่งไปจนถึงการผลิตสำเร็จ จึงโอนต้นทุนทั้งหมดไปยังบัญชีสินค้าสำเร็จรูป

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย มกราคม 5, 2022

Scroll to Top