รับคืนสินค้าและราคาที่ลดได้ #2 ประกอบด้วย บันทึกบัญชี หมวดบัญชีไหน ตัวอย่าง คือ ปิดบัญชี Sale Returned and Allowed Journal

รับคืนสินค้าและราคาที่ลดได้

รับคืนสินค้าและราคาที่ลดได้ คือ (Sale Returned and Allowed Journal)

รับคืนสินค้าและราคาที่ลดได้ (Sale Returned and Allowed Journal) หมายถึง ในกรณีที่หากสินค้าชำรุดเสียหายและผู้ขายไม่รับสินค้าที่จะนำมาเปลี่ยนใหม่ ผู้ขายต้องทำการลดยอดในบัญชีกรณีซื้อขายเป็นเงินเชื่อ โดยผู้ขายมีหน้าที่ออกใบลดหนี้หรือใบหักหนี้ให้ผู้ซื้อ ซึ่งผู้ซื้อมีหน้าที่บันทึกบัญชีตามมูลค่าที่ได้รับจากใบลดหนี้และเมื่อถึงเวลาชำระเงินจะได้นำไปหักจากยอดในใบกำกับสินค้า

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย มกราคม 5, 2022

Scroll to Top