การบันทึกบัญชีแบบต่อเนื่อง #2 ประกอบด้วย บันทึกบัญชี หมวดบัญชีไหน ตัวอย่าง คือ ปิดบัญชี Perpetual

การบันทึกบัญชีแบบต่อเนื่อง

การบันทึกการเปลี่ยนแปลงรายรับ-รายจ่ายของสินค้าอยู่ตลอดเวลา

การบันทึกบัญชีแบบต่อเนื่อง (Perpetual)  หมายถึง การบันทึกการเปลี่ยนแปลงรายรับ-รายจ่ายของสินค้าอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นรายการซื้อ ขายหรือรับส่งสินค้าคืน ดังนั้นการบันทึกสินค้าแบบต่อเนื่องจะมีบัญชีสำคัญที่เกี่ยวข้องอยู่ 2 บัญชี คือ บัญชีสินค้าและบัญชีต้นทุนขาย ซึ่งการบันทึกบัญชีวิธีนี้เหมาะกับกิจการที่มีราคาต่อหน่วยสูง เช่น ผลิตรถยนต์ เฟอร์นิเจอร์แบบสั่งทำ เครื่องจักรชนิดพิเศษ เป็นต้น

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย มกราคม 5, 2022

Scroll to Top