เจ้าหนี้เงินกู้ยืมกรรมการ #2 ประกอบด้วย บันทึกบัญชี หมวดบัญชีไหน ตัวอย่าง คือ ปิดบัญชี Payable to borrowers

เจ้าหนี้เงินกู้ยืมกรรมการ

เจ้าหนี้เงินกู้ยืมกรรมการ คือ (Payable to borrowers)

เจ้าหนี้เงินกู้ยืมกรรมการ หมายถึง เงินที่บริษัท ทำการกู้ยืมจากกรรมการบริษัท เพื่อนำไปใช้

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

ตัวอย่างการบันทึกบัญชี เจ้าหนี้เงินกู้ยืมกรรมการ
1.เมื่อกรรมการมีเงินมากพอที่ให้บริษัทกู้ยืม บันทึกบัญชีตามนี้

แก้ไขครั้งสุดท้าย มกราคม 5, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top