เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี #2 ประกอบด้วย บันทึกบัญชี หมวดบัญชีไหน ตัวอย่าง คือ ปิดบัญชี Current Portion of Long-term Loans

เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี

เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี คือ (Current Portion of Long-term Loans)

เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี (Current Portion of Long-term Loans) คือ ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่จะถึงกำหนดการชำระคืนภายในหนึ่งปีนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลาในรายงาน

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย มกราคม 5, 2022

Scroll to Top