พัก

ปิดกิจการ 2 ปิดบริษัท จดทะเบียนเลิกบริษัท เลิกกิจการ จดเลิกบริษัท ตัวอย่างงบเลิก

ขั้นตอนการเลิกบริษัท 1. บริษัทจะเลิกกันได้ด้วยเหตุ …

ปิดกิจการ 2 ปิดบริษัท จดทะเบียนเลิกบริษัท เลิกกิจการ จดเลิกบริษัท ตัวอย่างงบเลิก Read More »

ยังสอบผ่านไม่ครบทุกวิชาจะได้รับผลกระทบจาก พ.ร.บ. วิชาชีพบัญชีหรือไม่ ?

กําลังอยู่ระหว่างการฝึกหัดงานสอบบัญชีธุรกิจ และยัง …

ยังสอบผ่านไม่ครบทุกวิชาจะได้รับผลกระทบจาก พ.ร.บ. วิชาชีพบัญชีหรือไม่ ? Read More »

จ่ายค่าที่ปรึกษาทางกฎหมายให้กับบริษัทในสหรัฐต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่

จ่ายค่าที่ปรึกษาทางกฎหมายให้กับบริษัทในสหรัฐต้องหั …

จ่ายค่าที่ปรึกษาทางกฎหมายให้กับบริษัทในสหรัฐต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ Read More »

หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนจำกัดถือเป็นลูกจ้างหรือไม่

หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนจำกัดถือเป็นลูกจ้า …

หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนจำกัดถือเป็นลูกจ้างหรือไม่ Read More »

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอย่างย่อสามารถนำมาลงเป็น คชจ.ได้หรือไม่

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอย่างย่อสามารถนำมาลงเป็น …

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอย่างย่อสามารถนำมาลงเป็น คชจ.ได้หรือไม่ Read More »

การจดทะเบียนพาณิชย์เรื่องค่าธรรมเนียมและเงินทุนที่ใช้

อยากทราบว่ากรณีบ้านที่อยู่เป็นบ้านเช่าแล้วถ้าจะจดท …

การจดทะเบียนพาณิชย์เรื่องค่าธรรมเนียมและเงินทุนที่ใช้ Read More »

เรียนโทอยู่ ลงวิชาบัญชีบริหาร กับ ภาษีอากร อยากได้ A ต้องทำยังไง

เรียนโทอยู่ ลงวิชาบัญชีบริหาร กับ ภาษีอากร อยากได้ …

เรียนโทอยู่ ลงวิชาบัญชีบริหาร กับ ภาษีอากร อยากได้ A ต้องทำยังไง Read More »

เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 ตามประมวลรัษฎากรแบ่งเป็นอะไรได้บ้าง

[b]เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 ตามประมวลรัษฎากรแบ …

เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 ตามประมวลรัษฎากรแบ่งเป็นอะไรได้บ้าง Read More »

ถ้าบริษัทเรียกเก็บดอกเบี้ยจากการที่ลูกค้าผิดนัดชำระเงินต้องยื่น ภธ.40 หรือเปล่า

ถ้าบริษัทเรียกเก็บดอกเบี้ยจากการที่ลูกค้าผิดนัดชำร …

ถ้าบริษัทเรียกเก็บดอกเบี้ยจากการที่ลูกค้าผิดนัดชำระเงินต้องยื่น ภธ.40 หรือเปล่า Read More »

เป็นผู้สอบบัญชีอยู่แล้วใบอนุญาตผู้สอบบัญชีที่ออกโดย

เป็นผู้สอบบัญชีอยู่แล้วใบอนุญาตผู้สอบบัญชีที่ออกโด …

เป็นผู้สอบบัญชีอยู่แล้วใบอนุญาตผู้สอบบัญชีที่ออกโดย Read More »

รายจ่ายจากผลกำไรที่เกิดขึ้น เมื่อสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี

+++ ปกติเมื่อสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีแล้ว บริษัทหรื …

รายจ่ายจากผลกำไรที่เกิดขึ้น เมื่อสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี Read More »

ที่ดินในนามนิติบุคคล นำมาจดจำนองกรรมการ หรือ หุ้นส่วนผู้จัดการ ได้หรือไม่

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ …

ที่ดินในนามนิติบุคคล นำมาจดจำนองกรรมการ หรือ หุ้นส่วนผู้จัดการ ได้หรือไม่ Read More »

Scroll to Top