ประกันสังคม

เปิดร้านป้ายค่ะ รับออกแบบแล้วไปส่งงานพิมพ์อีกที
5 (256)

[Total: 256 Average: 5]เปิดร้านป้ายค่ะ ประมาณเหมือนถ้าเ …

เปิดร้านป้ายค่ะ รับออกแบบแล้วไปส่งงานพิมพ์อีกที Read More »

ชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี (CPD) นับอย่างไร?
5 (131)

[Total: 131 Average: 5]ชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องท …

ชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี (CPD) นับอย่างไร? Read More »

สำนักงานประกันสังคม จ่ายเงินสมทบโดยการหักบัญชีได้ไหมค่ะ
5 (57)

[Total: 57 Average: 5]สำนักงานประกันสังคมได้เพิ่มทางเลื …

สำนักงานประกันสังคม จ่ายเงินสมทบโดยการหักบัญชีได้ไหมค่ะ Read More »

ถ้าพนักงานเข้าทำงานไม่ครบเดือนได้รับเงินเดือน 800 ต้องหักประกันสังคมไหมคะ
5 (94)

[Total: 94 Average: 5]ถ้าพนักงานเข้าทำงานไม่ครบเดือนได้ …

ถ้าพนักงานเข้าทำงานไม่ครบเดือนได้รับเงินเดือน 800 ต้องหักประกันสังคมไหมคะ Read More »

สิ่งที่ต้องแจ้งต่อบริษัทประกันสังคม เมื่อผู้ประกันตนมีการเปลี่ยนแปลง
5 (84)

[Total: 84 Average: 5]        &nbsp …

สิ่งที่ต้องแจ้งต่อบริษัทประกันสังคม เมื่อผู้ประกันตนมีการเปลี่ยนแปลง Read More »

ดีเดย์ 20 ตุลาคม 2558 กองทุนประกันสังคม เพิ่มสิทธิประโยชน์ ไม่เก็บเงินสมทบเพิ่ม
5 (61)

[Total: 61 Average: 5]        &nbsp …

ดีเดย์ 20 ตุลาคม 2558 กองทุนประกันสังคม เพิ่มสิทธิประโยชน์ ไม่เก็บเงินสมทบเพิ่ม Read More »

เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนมากยิ่งขึ้น มีผลบังคับใช้ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘
5 (67)

[Total: 67 Average: 5]        &nbsp …

เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนมากยิ่งขึ้น มีผลบังคับใช้ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ Read More »

การใช้สิทธิประกันสังคมต่อ สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 ได้ ภายใน 6 เดือน หลังจากออกจากงาน
5 (76)

[Total: 76 Average: 5]        &nbsp …

การใช้สิทธิประกันสังคมต่อ สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 ได้ ภายใน 6 เดือน หลังจากออกจากงาน Read More »

Update รายชื่อสถานพยาบาลที่สามารถรับจำนวนผปต. ที่ต้องการเปลี่ยน/เลือก ข้อมูล ณ วันที่ 1 พ.ค. 55
5 (113)

[Total: 113 Average: 5]สำนักงานประกันสังคมประชาสัมพันธ์ …

Update รายชื่อสถานพยาบาลที่สามารถรับจำนวนผปต. ที่ต้องการเปลี่ยน/เลือก ข้อมูล ณ วันที่ 1 พ.ค. 55 Read More »

Scroll to Top