พัก

ปิดกิจการ 2 ปิดบริษัท จดทะเบียนเลิกบริษัท เลิกกิจการ จดเลิกบริษัท ตัวอย่างงบเลิก

ขั้นตอนการเลิกบริษัท 1. บริษัทจะเลิกกันได้ด้วยเหตุ …

ปิดกิจการ 2 ปิดบริษัท จดทะเบียนเลิกบริษัท เลิกกิจการ จดเลิกบริษัท ตัวอย่างงบเลิก Read More »

ตราสารหนี้ Debt Instruments 8 องค์ประกอบ เงินลงทุน ที่ถึอจนครบกำหนด เผื่อขาย

องค์ประกอบ ของ ตราสารหนี้ เนื่องจากตราสารหนี้มีอยู …

ตราสารหนี้ Debt Instruments 8 องค์ประกอบ เงินลงทุน ที่ถึอจนครบกำหนด เผื่อขาย Read More »

ภาษีการออกใบลดหนี้

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการออกใบลดหนี้เมื่อขายสินค้าได้ตามเป้า

ภาษีการออกใบลดหนี้ เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.7827 …

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการออกใบลดหนี้เมื่อขายสินค้าได้ตามเป้า Read More »

นำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปรับสภาพน้ำ และอาหารเสริมสำหรับพืช

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีนำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปรับสภาพน้ำ และอาหารเสริมสำหรับพืช

ภาษีจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปรับสภาพน้ำ และอาหารเสริมสำหรั …

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีนำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปรับสภาพน้ำ และอาหารเสริมสำหรับพืช Read More »

นำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปรับสภาพน้ำ และอาหารเสริมสำหรับพืช

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการยกเว้นภาษีจากการบริจาคสินค้า

การยกเว้นภาษีบริจาคสินค้า ข้อหารือที่ กค 0811/พ.75 …

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการยกเว้นภาษีจากการบริจาคสินค้า Read More »

การเลิกรับรู้รายการ คือ หลักเกณฑ์การรับรู้รายการ คือ การวัดมูลค่าสินทรัพย์ เกณฑ์การวัดมูลค่าทางบัญชี การวัดมูลค่าลูกหนี้ คือ

การวัดมูลค่าและการรับรู้สินทรัพย์ทางการเงิน การวัด …

การเลิกรับรู้รายการ คือ หลักเกณฑ์การรับรู้รายการ คือ การวัดมูลค่าสินทรัพย์ เกณฑ์การวัดมูลค่าทางบัญชี การวัดมูลค่าลูกหนี้ คือ Read More »

กรณีการจัดทำรายงานภาษี

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจัดทำรายงานเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม

ภาษี การจัดทำรายงานภาษี ข้อหารือที่ กค 0811/พ.7559 …

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจัดทำรายงานเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม Read More »

ภาษีบริหารโรงแรมของบริษัทต่างประเทศ

ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการรับจ้างบริหารโรงแรมของบริษัทต่างประเทศ

ภาษีบริหารโรงแรมของบริษัทต่างประเทศ ข้อหารือที่ กค …

ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการรับจ้างบริหารโรงแรมของบริษัทต่างประเทศ Read More »

2 การวัดมูลค่า การจัดประเภทรายการใหม่ งบการเงิน การจัดเรียงรายการบัญชี

การรับรู้ การวัดมูลค่า และการแสดงรายการเกี่ยวกับหน …

2 การวัดมูลค่า การจัดประเภทรายการใหม่ งบการเงิน การจัดเรียงรายการบัญชี Read More »

Scroll to Top