ค่าใช้จ่ายในการผลิต รวมค่าขนส่งด้วยไหม

[Total: 69 Average: 5]

ค่าใช้จ่ายในการผลิต รวมค่าขนส่งด้วยไหม…?


ตอบ: +++ ถูกต้องค่ะ ค่าขนส่งถือเป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตของกิจการ…เพราะค่าขนส่งเกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายกับการผลิตของกิจการนั้นๆ ค่ะ +++

ค่าใช้จ่ายในการผลิต รวมค่าขนส่งด้วยไหม