การยื่นแบบแสดงรายการภาษีของชาวต่างประเทศ

[Total: 49 Average: 5]

พอดีมีลูกค้าเป็นชาวต่างประเทศมีเงินได้จากการทำงานในประเทศไทยแต่อยู่ในประเทศไทยไม่ถึง 180 วันจะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีด้วยหรือป่าวคะ


ตอบ: ต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามปกติ เนื่องจากเป็นผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีให้แก่ประเทศไทย และไม่มีกฎหมายยกเว้นให้ไม่ต้องยื่นแบบ

การยื่นแบบแสดงรายการภาษีของชาวต่างประเทศ