ค่าไฟฟ้า ที่จ่ายให้ เจ้าของอาคาร (เช่าอาคาร)

[Total: 62 Average: 5]

หากจ่ายค่าน้ำค่าไฟในนามของเจ้าของอาคารที่ มีกิจการทำการเช่า ได้รับใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีจากการประปา และการไฟฟ้า ภาษีซื้อตรงนี้สามารถนำมาขอคืนได้หรือไม่


นิติบุคคลอาคารเช่าเป้นกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม เพราะฉะนั้นภาซื้อตรงไม่สามารถขอคืนได้

ค่าไฟฟ้า ที่จ่ายให้ เจ้าของอาคาร (เช่าอาคาร)