โดนสรรพากรเรียกตรวจสอบ ช่วยด้วย !!

[Total: 54 Average: 5]

โดนสรรพากรเรียกตรวจสอบ ช่วยด้วย !! >:( >:(


ตอบ: wanwan018 wanwan005 wanwan008
ตอบ: ต้องมีเอกสารอะไรบ้าง
ตอบ: – หนังสือมอบอำนาจ ต.5 – หนังสือรับรองบริษัท- เอกสารอื่นๆ ตามที่เจ้าหน้าที่กรมสรรพากรแจ้งค่ะ wanwan037 wanwan037 wanwan037

โดนสรรพากรเรียกตรวจสอบ ช่วยด้วย !!